facebook image
Hệ thống hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 09/11/2018
Tải về
  1. Cho phép người dùng Lập hóa đơn thay thế của Hóa đơn thay thế (hỗ trợ người dùng khi lập hóa đơn thay thế sai)

Người dùng chọn hóa đơn thay thế tại danh sách hóa đơn, chọn chức năng Lập hóa đơn thay thế để thực hiện thao tác

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn thay thế

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Lập hóa đơn thay thế để hỗ trợ người dùng thao tác:

 

2. Cho phép người dùng Hủy hóa đơn thay thế khi hóa đơn lập sai (trước đây người dùng phải trao đổi với dự án để yêu cầu hỗ trợ, hủy hóa đơn thay thế)

Người dùng chọn hóa đơn thay thế cần hủy, nhấn Hủy giao dịch

 

 

3. Báo cáo gửi email: hỗ trợ người dùng kiểm tra , thống kê báo cáo cáo email đã gửi đi cho người mua tương ứng với số hóa đơn trong danh sách

Từ đó, có thể tìm được dữ liệu hóa đơn chưa được gửi đi cho người mua để hỗ trợ khách hàng.

 

4. Báo cáo bán hàng chi tiết: hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo bán hàng chi tiết (nâng cấp theo yêu cầu của chi cục thuế hà nội)

5. Báo cáo bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra: hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo bán hàng chi tiết (nâng cấp theo yêu cầu của chi cục thuế hà nội)

 

Chú ý:

Để được phân quyền view được báo cáo gửi mail, người dùng thực hiện add thêm quyền view báo cáo trong nhóm quyền:

 

6. Yêu cầu chọn tên mẫu hóa đơn mới khi chọn mẫu hóa đơn

Hệ thống đang có lỗi: khi người dùng sử dụng chung tên mẫu hóa đơn cho các thông báo phát hành khác nhau, lập hóa đơn hệ thống hiển thị thông báo lỗi:”Không tìm thấy mẫu hóa đơn”

  • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tại giao diện Chọn mẫu hóa đơn để không xảy ra lỗi trên
  • 6.1 Chọn trùng tên mẫu hóa đơn trường hợp trạng thái mẫu hóa đơn là dự thảo:

 6.2 Chọn trùng tên mẫu hóa đơn trường hợp trạng thái mẫu hóa đơn là hoạt động:

 

6.3 Trường hợp trùng mẫu số hóa đơn trên hệ thống: khi người dùng nhấn liên tiếp > 2 lần chức năng Ghi lại