facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Bảng giá HDDT đại trà
25/02/2021 15:12

Bảng giá HDDT đại trà: Dịch vụ HĐĐT được triển khai trên hạ tầng tập trung của Viettel, do Viettel đầu tư, vận hành, doanh nghiệp chỉ cần cấp tài khoản để sử dụng.

STT

Số lượng

Đơn giá 1 hóa đơn

Giá bán (trước VAT)

Giá bán
(đã bao gồm VAT 10%)

1

300

990

297.000

326.700

2

500

820

410.000

451.000

3

1.000

640

640.000

704.000

4

2.000

480

960.000

1.056.000

5

3.000

450

1.350.000

1.485.000

6

5.000

410

2.050.000

2.255.000

7

7.000

390

2.730.000

3.003.000

8

10.000

340

3.400.000

3.740.000

9

20.000

290

5.800.000

6.380.000

10

>=20.000

290

Giá bán= 290 * số lượng

Giá bán = 319 * Số lượng

Giá gói hóa đơn đã bao gồm:

- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.

- Được hỗ trợ lưu trữ hóa đơn điện tử đã được lập trên hệ thống 10 (mười) năm kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Công văn quy định Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tải về

Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tải về

Thông tin liên hệ:

- Email: cskhdn@viettel.com.vn.

- Hotline hỗ trợ: 1800.8000 nhánh 1 (Hệ thống hỗ trợ dịch vụ hoạt động 24/7).

Tags: