facebook image
Mẫu hóa đơn chuẩn
image responsive
Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT.
image responsive
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử
Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT
image responsive
Tài liệu thông báo phát hành
Tool ký số
image responsive
Chạy tool ký số trước khi ký