facebook image
Mẫu hóa đơn chuẩn
image responsive
Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
image responsive
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
image responsive
Một số ví dụ watermark full viền tham khảo
image responsive
Danh sách 10 mẫu hóa đơn NQ406
image responsive
Danh sách 11 mẫu hóa đơn TT78
Công văn đặc thù
image responsive
Công văn đặc thù
image responsive
Bản mô tả tính năng sản phẩm
image responsive
Điều khoản cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT
Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT
Tool ký số và xem hóa đơn
Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn
image responsive
Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết
image responsive
Sử dụng để tạo file pdf test code, dữ liệu mẫu hóa đơn
image responsive
Hướng dẫn thay đổi mẫu hóa đơn theo Nghị định 92
Tài liệu thông tư 68
Thông tư 78/2021/TT-BTC
image responsive
Hướng dẫn Người nộp thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
image responsive
Câu hỏi và đáp án Hóa đơn điện tử
image responsive
Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ