facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viettel Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp
16/03/2018 18:21

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử, mở rộng việc điện tử hóa các thủ tục hành chính và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Các doanh nghiệp đã được nghe giới thiệu những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn chi tiết việc phát hành, khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử; trong đó, nhấn mạnh việc áp dụng hóa đơn điện tử; sử dụng Hóa đơn điện tử góp phần giảm thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh, rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp mang tính chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế mới.

Tại hội nghị các doanh nghiệp được hướng dẫn, sử dụng trực tiếp trên máy tính xách tay của các đơn vị về việc thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử, bước ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua hoặc gửi cho người mua thông qua tổ chức trung gian. Hóa đơn điện tử đã mang lại rất nhiều tiện tích cho cả người bán và người mua như: giảm chi phí giấy in, mực in, chi phí chuyển hóa đơn cho khách hàng và đặc biệt giảm chi phí lưu trữ hóa đơn, tăng cường khả năng bảo mật, giúp việc lưu trữ, quản lý hóa đơn được dễ dàng,... trong khi đó, người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn ở bất cứ nơi nào có kết nối internet, đồng thời người mua cũng tránh được tình trạng bị mất hóa đơn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, không bị sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn mất tích.

Theo lộ trình hiện đại hóa, với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế, đặc biệt đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, năm 2018 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy trong các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tags: