facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
29/04/2022
Lễ ký kết hợp tác Hóa đơn điện tử Viettel SInvoice và Arito
25/03/2019
Lễ ký kết hợp tác Hóa đơn điện tử Viettel SInvoice và Arito
Viettel ký kết hợp tác tích hợp phần mềm SThink của công ty Sắc Màu với phần mềm Hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel
06/06/2018
Viettel ký kết hợp tác tích hợp phần mềm SThink của công ty Sắc Màu với phần mềm Hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel
Yêu cầu sử dụng hoá đơn điện tử với toàn bộ nền kinh tế trong năm 2018
14/03/2018
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thời gian tới tập trung xây dựng Nghị định về hoá đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viettel Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp
16/03/2018
Ngày 09/03 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi nhánh Viettel Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Chiến Thắng, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, đại diện Lãnh đạo và toàn thể ...
Khuyến khích cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử
06/11/2017
Khuyến khích cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử