facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Bắc Ninh: 1.000 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử năm 2017
06/11/2017
Bắc Ninh: 1.000 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử năm 2017
Áp dụng hóa đơn điện tử thuận tiện thanh toán
06/11/2017
Trước những băn khoăn của doanh nghiệp (DN) về việc chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong quá trình vận chuyển khi áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, khi áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát bằng phương tiện điện tử, không bắt buộc DN trình hóa đơn gi...
Cục Thuế Hà Nội: Triển khai hóa đơn điện tử, chống các hành vi phạm hóa đơn
04/11/2017
Trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục hành chính thuế đã được cắt giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của chính sách để trục lợi cá nhân, vi phạm pháp lu...
Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử
23/10/2017
Theo nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ tài chính đang đưa ra lộ trình yêu cầu các đơn vị phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 20...
Gỡ vướng quy định điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào
12/10/2017
Ngay sau khi nhận được những nội dung vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH Indo-Trans về điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào khác niên độ kế toán Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 16031/CT-TT&HT.