facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Gỡ vướng quy định điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào
12/10/2017
Ngay sau khi nhận được những nội dung vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH Indo-Trans về điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào khác niên độ kế toán Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 16031/CT-TT&HT.
Đề xuất từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không thực hiện đặt in hóa đơn
11/10/2017
Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng.