facebook image
Viết tạm cái gì vào đây để bot SEO Meta
Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử
23/10/2017
Theo nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ tài chính đang đưa ra lộ trình yêu cầu các đơn vị phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 20...
Gỡ vướng quy định điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào
12/10/2017
Ngay sau khi nhận được những nội dung vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH Indo-Trans về điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào khác niên độ kế toán Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 16031/CT-TT&HT.
11/10/2017