facebook image
21. Lập hóa đơn điều chỉnh tiền
Tải về

Bước 1: Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn điều chỉnh tiền (nếu cần).

 Lưu ý: Chỉ hóa đơn gốc đã được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh, đã thanh toán thì mới được phép điều chỉnh tiền

Hệ thống hỗ trợ người dùng điều chỉnh giảm tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng số tiền gốc của hóa đơn

Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với hóa đơn cần điều chỉnh tiền->Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thao tác để ND chọn

                                                   

Bước 3: Người dùng chọn Điều chỉnh tiền->Hệ thống hiển thị cửa sổ Điều chỉnh tiền

NSD nhập các thông tin:

Khung Thông tin khách hàng: các thông tin của người mua trên hóa đơn gốc. Các thông tin này không được phép chỉnh sửa.

Khung thông tin người bán: các thông tin của bên bán trên hóa đơn gốc. Các thông tin này là không được phép chỉnh sửa

Khung Thông tin chung: các thông tin chung của hóa đơn

- Mẫu hóa đơn: thông tin này không được phép chỉnh sửa

- Số hóa đơn gốc: thông tin này không được phép chỉnh sửa

- Ngày lập hóa đơn gốc: thông tin này không được phép chỉnh sửa

  • Ngày lập:

          + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống

          + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh (xem hình dưới)

          + Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 27 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng

     

Trong trường hợp Ngày lập là ngày hiện tại mà hóa đơn cuối cùng đã lập so với ngày hiện tại lùi 27 ngày thì khi người dùng nhập Ngày lập cần lưu ý đến cả giờ, phút để đảm bảo không lùi quá 27 ngày

Ví dụ: Ngày hôm nay là ngày 18/05/2018 17:30:00, khi khách hàng lập hóa đơn muốn nhập lùi 27 ngày thì lúc đó giờ hiển thị gợi ý sẽ là 18/04/2018 17:30:00-> tuy nhiên khi Lập hóa đơn, người dùng nhập thông tin xong thì thời gian đã trôi qua 17:30:00-> người dùng phải sửa lại giờ phút theo đúng giờ phút hiện tại.

Lưu ý:

 Hệ thống hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi theo 2 phương án:

  -          Phương án 1: Lùi tối đa 27 ngày tính từ thời điểm hiện tại

  -          Phương án 2: Sau thời gian hóa đơn cuối cùng được xuất

 Thời điểm nào gần thời gian ngày hiện tại  hệ thống sẽ hỗ trợ theo phương án đó.

- Hình thức thanh toán: ND chọn 1 trong số các hình thức thanh toán sau:

  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản

Khung thông tin bổ sung:

- Văn bản thỏa thuận: ND nhập văn bản thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc

- Ngày thỏa thuận: ND nhập ngày thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc

- Ghi chú: Nội dung ngày không được phép chỉnh sửa

- Biên bản thỏa thuận:

                 Cho phép người dùng upload file biên bản thỏa thuận, Loại file: .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg; Dung lượng file tối đa: 5Mb

 

              Sau khi hóa đơn được lập thành công, người dùng vào Quản lý hóa đơn-> xem hóa đơn -> tải biên bản thỏa thuận đã được đính kèm khi lập.

Lưu ý: Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ đính kèm biên bản thỏa thuận

Khung chi tiết hóa đơn:

ND có thể tăng /giảm số lượng hàng hóa hoặc thêm bớt hàng hóa

Nếu là hóa đơn có thuế toàn sản phẩm có thể thêm/bớt các dòng thuế (xem hướng dẫn chi tiết tại link  17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp )

NSD nhấn nút Lập hóa đơn để lập hóa đơn điều chỉnh tiền

  • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
  • Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thành công
    •  Hệ thống thông báo “Lập hóa đơn thành công: Mã số thuế bên bán:, Số hóa đơn:, Mã số bí mật:”. Thông tin bao gồm của hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn mới
    • Hóa đơn vừa lập được hiển thị lên Danh sách hóa đơn

NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ điều chỉnh tiền

Lưu ý:

1. Nếu khi lập hóa đơn, trong danh mục hàng hóa mà có các dòng Ghi chú, Chiết khấu, Bảng kê thì khi điều chỉnh tiền, hệ thống loại bỏ các dòng đó và chỉ hiển thị các dòng hàng hóa, phí khác.

2. Hệ thống cũng cho phép điều chỉnh giảm tiền hàng hóa đúng bằng số tiền của hóa đơn gốc