facebook image
34. Thực hiện IN hóa đơn từ trên WEB
Tải về

1. Đăng nhập hệ thống

2. Chọn hóa đơn cần in

Thực hện ấn nút “Xem chi tiết” trên phần Quản lý hóa đơn  hoặc vào phần Tra cứu hóa đơn-> Màn hình hiển thị hóa đơn xuất hiện

3. Chọn máy in

Nhấn nút In -> Màn hình Print sẽ hiển thị như hình dưới

Chọn máy in ở phần Name

4.Hiệu chỉnh 1 số thông tin

Chọn nút Properties -> Màn hình Properties sẽ hiển thị như sau

Chọn Page size = A4

Tùy từng mục đích in sẽ chọn in trên 1 mặt hoặc 2 mặt giấy

5. Kết quả việc thực hiện in sẽ như sau