facebook image
2. Cập nhật thông tin doanh nghiệp
Tải về

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện xem, cập nhật thông tin của doanh nghiệp.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html đăng nhập thành công

Người dùng vào chức năng  Quản lý thông tin doanh nghiệp/Thông tin doanh nghiệp hoặc vào Quản lý phát hành/Khởi tạo thông tin doanh nghiệp/Cập nhật thông tin chính

      

                                              Màn hình chức năng thông tin doanh nghiệp

Bước 2: Trên màn hình chức năng, Người dùng click “Chỉnh sửa” để sửa thông tin của doanh nghiệp trong trường hợp có thay đổi. Màn hình cập nhật thông tin như bên dưới:                 

                                               Màn hình chức năng Thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Cập nhật thông tin doanh nghiệp                             

Trên màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp, người dùng không được phép sửa thông tin Tên đơn vị/Mã số thuế/Địa chỉ

Trường hợp không nhập dữ liệu Số điện thoại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin người dùng nhấn nút Cập nhật. Hệ thống trả về thông báo cập nhật thành công

Trường hợp không thực hiện cập nhật, Người dùng nhấn button “Quay lại”. Hệt hống quay trở lại màn hình Thông tin doanh nghiệp.

Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống báo: Không tìm thấy hóa đơn

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

- Không nhập số điện thoại, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

- Các trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Thông báo lỗi nhập quá độ dài và setfocus trỏ chuột vào trường thông báo.

Hệ thống quy định dữ liệu cập nhật thông tin doanh nghiệp như sau:

d. Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng:

- Thông tin doanh nghiệp ở chức năng này sẽ hiển thị ở phần Thông tin người bán thuộc Module Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn.

- Do đó trường hợp thông tin doanh nghiệp bị sai, việc thể hiện thông tin trên hóa đơn cũng sẽ bị sai theo.

-

Hệ thống hiển thị cảnh báo khi thực hiện sửa thông tin doanh nghiệp:

Trường hợp chọn Có: Thông tin doanh nghiệp sẽ thay đổi so với mẫu đăng ký ban đầu

Trường hợp chọn Không: Thông tin doanh nghiệp sẽ không thay đổi