facebook image
Các bước kiểm tra ký USB Token
Tải về

1.       Một số thông tin cần kiểm tra:

- Kiểm tra người dùng đã cắm USB TOKEN vào máy chưa?

- Tool ký số hóa đơn điện tử đã được donwload bản mới nhất trên link : https://sinvoice.viettel.vn/tai-ve 

hay chưa?

- Tool ký số hóa đơn điện tử đã được bật chưa?

- USB TOKEN có phải là những loại USB TOKEN đã hỗ trợ không:

 

2. Kiểm tra máy người dùng đã cài java 8 bản mới nhất hay chưa:

- Kiểm tra trong list phần mềm Control Panel

 

3. Kiểm tra máy người dùng đã cài driver của USB TOKEN hay chưa:

- Cắm USB vào sẽ hiện Token manager lên (Nếu là USB Token của Viettel sẽ hiển thị biểu tượng icon viettel tại góc dưới bên phải màn hình)

Trường hợp người dùng chưa cài thì cần thực hiện cài driver là file exe ở trong USB TOKEN (chạy file exe dung lượng lớn nhất)

- Bật tool ký số (file jar) lên. Đăng nhập và kiểm tra đã kết nối với USB hay chưa

(vào link https://sinvoice.viettel.vn/tai-ve để tải file jar mới nhất)

 

 4. Kiểm tra cấu hình firefox trường hợp người dùng sử dụng trình duyệt Firefox

Vào Option\Certificate\View certificate\Tab Server: Nhấn Add Exception

Nhập localhost:8006 . Click Get certificate.

Nhấn Confirm Security Exception

Kiểm tra sau khi Add Exception:

Tại giao diện Hệ thống Hóa đơn điện tử: Vào Quản lý phát hành -> Khởi tạo thông tin doanh nghiệp -> Tra cứu Chứng thư số:

Người dùng thực hiện thêm mới, tải chứng thư số từ  USB TOKEN lên hệ thống, trường hợp Add Exception thành công, hệ thống sẽ cho phép người dùng thực hiện.

 

5. Kiểm tra cấu hình Chrome trường hợp người dùng sử dụng trình duyệt Chrome

Gõ chrome://flags/ trên thanh địa chỉ

Tìm đến #allow-insecure-localhost

Chọn Enable

Restart trình duyệt

 

6. Kiểm tra cấu hình Coc coc trường hợp người dùng sử dụng trình duyệt Coc coc

Gõ coccoc://flags/ trên thanh địa chỉ

Tìm đến #allow-insecure-localhost

Chọn Enable

Restart trình duyệt